Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2018-2019 н.р.


Присутні: 117 осіб.

                                                      представники педагогічного колективу        гімназії - 25 вчителів;

батьківської громадськості –82 осіб;

 старших класів – 10 осіб.

  

Порядок денний:

 

1. Загальногімназійне свято « Твій перший олімп».

2. Аналіз  фінансово-господарської діяльності гімназії  за  2018-2019  навчальний  рік. Використання бюджетних коштів та громадської організації «Гарант Освіта». (Директор гімназії Бондарєва К.І.).

3. Обговорення доповідей. (голова ради гімназії Панасовська І.Я.)

4. Пропозиції батьківської громадськості щодо оцінки роботи директора Сумської гімназії №1 Бондарєвої К.І.

5. Різне.

 

                                                      Вибори голови та секретаря.

Пропозиція: головою обрати Панасовську Ірину Яківну, секретарем – вчителя української мови Топчій Наталію Михайлівну.

                       Результат голосування: одностайно

СЛУХАЛИ:

Звіт директора Сумської гімназії № 1 Бондаревої К.І. про підсумки навчально-виховного процесу та фінансово-господарську діяльність навчального закладу у 2018-2019 навчальному році.

         Ефективність управління Сумською гімназією №1 досягається завдяки:

 • сучасним науковим підходам,

 •  упровадження перспективного досвіду управління навчальним закладом,

 • дослідженню динаміки розвитку навчального закладу з усіх напрямків діяльності на основі моніторингових процедур,

 • демократизації управління шляхом впровадження адаптивної моделі державно-громадського управління,

 • психологізації управлінського менеджменту,

 • відповідність основних завдань гімназії і функцій управління.

 

         Діяльність Сумської гімназії №1 здійснюється на засадах адаптивного управління, через яке відбувається поєднання, взаємоузгодження,

гармонізація потреб учителя,  учня, батьків, громадського середовища,суспільства і держави.

         Можна створити унікальну програму розвитку, придумати нову концепцію, розробити перспективну стратегію діяльності навчального закладу, але реалізувати їх за відсутності високваліфікованих працівників навряд чи вдасться.

         Саме тому кадрова політика Сумської гімназії №1  будується так, щоб кожен педагог отримував необхідну допомогу, яка б максимально активізувала його професійні якості, задовольнила усі запити й прагнення до саморозвитку.

Метою кадрової політики в нашому навчальному закладі ми вважаємо:

 • забезпечення його кваліфікованими працівниками,

 • створення оптимальних умов для розвитку їх потенціалу,

 • зміцнення корпоративної культури,

 • підвищення якості навчально-виховного процесу,

 • досягнення стратегічних цілей гімназії.

            У Сумській гімназії №1 сформована інноваційна культура навчального закладу, яка орієнтована на особистісний розвиток учня і педагога.

            Успішно цей напрям реалізується гімназією через:

 залучення гімназії до участі в інноваційних проектах і програмах, створення умов для експериментальної діяльності

 міжнародний проект «Школи – партнери майбутнього» (ФРН,німецька мова),

 європейський проект ETwinning – мережа співпраці навчальних закладів,

 міжнародний проект «Мова відкриває світ» (Канада, англійська мова),

 європейська мережа Шкіл сприяння здоров’ю,

 Всеукраїнська експериментально-дослідницька робота «Фінансова грамотність»

 Всеукраїнський  експеримент «Упровадження в навчальний процес сучасних технічних засобів навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін»

 Всеукраїнському пілотному проекті «LearnІn - SMART навчання», що проводиться за ініціативою InSoft Development & Consulting (Румунія)

 Всеукраїнського проекту «Школи – новатори»,

 Всеукраїнський експеримент з упровадження науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп»,

 Всеукраїнський проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»,

 Всеукраїнський проект з міжнародною участю "Мій світ без дискримінації" (ГО "Академія інноваційного розвитку освіти"),

 Всеукранський проект  British Council «Учителі англійської мови - агенти змін»;

 Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини»,

 Всеукраїнський проект «Школа - територія прав людини»

 створення умов для постійного інформування педагогів із сучасними  методиками та засобами, технологіями навчання, оновлення теоретичної і практичної бази через:

 діяльність гімназійного Центру педагогічної ініціативи,

 підвищення кваліфікації вчителя у сфері післядипломної педагогічної освіти (СОІППО),

 проведення Днів науки із запрошенням передових педагогічних працівників, докторів педагогічних наук, викладачів СОІППО, СумДУ, СНАУ, СДПУ ім.А.С.Макаренка,

 участь у вебінарах, тренінгах, он-лайнконференціях, круглих столах, творчих групах, тощо:

 «Всеукраїнська інтерактивна школа творчого вчителя» (ВГ «Основа»),

Інтернет-марафони (ВГ «Основа»)

 «Технологія фахової майстерності: електронні освітні ресурси та технології» (СОІППО),

«Підготовка до ЗНО» (ХРЦОЯО),

«Педагогічний марафон» (МCFR)

Портал освітян «Педрада»

Дистанційний майданчик для навчання вчителів «Віртуальна школа ІКТ»

 дистанційні курси від Академії дистанційної освіти

 підтримка ініціативних, творчих педагогів,

 виступи та участь у освітянських форумах, конференціях, семінарах, тренінгах,

 публікації на сторінках фахових видань, електронних платформах, сайтах, тощо,

 участь у (не)конференціях EdCamp Ukraine 2017(м.Харків, Баєва А.В.), (м.Охтирка, Дашкіна О.В., ) 

 демонстрація педагогічної майстерності через участь у професійних конкурсах:

- «Срібні родзинки» (переможці: Клюєва О.М., Баєва А.В., Казбан Т.Л., Коротовських Н.В.),

- «Учитель року» (переможці: Бондарєва К.І., Пчеляна Л.В., Баєва А.В., Гончаренко М.М., Дашкіна О.В.),

- «Творчий учитель – обдарований учень» (переможці: Грицина А.В., Ольштинська Т.М., Грицина Н.М., Топчій Н.М., Шевельова О.В.),

- «Учитель-новатор» (переможці: Казбан Т.Л., Бардакова О.Г., Симоненко Л.І., Ільєнко М.С., Шевельова О.В.),

-  «Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій» (переможці: Бондарєва К.І., Сударєва Г.Ф., Симоненко Л.І., Карпенко М.П., Пальчикова М.М., Казбан Т.Л.),

- Всеукраїнський  незалежний  педагогічний  конкурс «Народний спікер» (переможець фіналу - Баєва А.В.)

- Всеукраїнський Інтернет конкурс «Учитель року» за версією науково-популярного журналу «Колосок» (Кисла К.П., Василега Л.О., Гончаренко М.М.),

- Всеукраїнський конкурс «Учитель – соняшник» (Баєва А.В., Клюєва О.М., Никоненко А.О.),

- Всеукраїнський конкурс «Інновації в неформальній освіті» (Пальчикова М.М., Нацвін І.Л., Симоненко Л.І., Нагорної Г.А., переможець – Баєва А.В.)

- Всеукраїнський конкурс Академії вільної преси на кращий план-конспект уроку з історії України, Всесвітньої історії з елементами медіаосвіти та медіа- грамотності (переможець - Нагорна Г.А.)

 • Розкриття та розвинення здібностей, талантів і можливостей кожного учня на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

У гімназії налагоджено основні принципи педагогіки партнерства: спілкування, взаємодію та співпрацю  у системі «учитель-учень-батьки», у якій всі учасники об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

 Учителі Сумської гімназії активно використовують у своїй діяльності різні сучасні методики та технології навчання, що підтримуються інформаційно-комунікаційними технологіями та батьками-фахівцями,  забезпечують участь учнів серед іншого і в навчальних експериментах з фізики та хімії, біології, участі пошуковій роботі, демонстрації власних розробок, тощо.

 •  Ідеї  компетентнісного підходу в освіті - один із  провідних напрямів удосконалення національної системи освіти.

У навчально-виховному процесі розвиваються такі компетенції сучасного громадянина як:

 1. Уміння спілкуватися рідною мовою

 2. Уміння спілкуватися іноземними мовами

 3. Інформаційно-комунікаційні компетентності

 4. Математичні компетенції й базові компетенції в науковій та технологічних галузях

 5. Уміння вчитися

 6. Соціальна і громадська компетенції

 7. Підприємницька і лідерська компетенції

 8. Фінансова грамотність

 9. Здоров’язберігальні компетенції

 10. Культурна освіченість і розуміння способів вираження

         «Наскрізні» навички, притаманні всім ключовим компетенціям:

Ініціативність

Критичне мислення

Уміння вирішувати проблеми, що виникають

Уміння оцінювати ризики

Уміння приймати рішення

Конструктивне управління емоціями

креативність

             Саме ці компетенції будуть у нагоді випускнику гімназії стати успішним. Особливою відмінною якістю, яка притаманна випускнику гімназії – це його активна позиція, небайдужість, оскільки  випускник нової школи – патріот, який і словом, і ділом доводить свою повагу до Української державності, оберігає цілісність Держави …

             Тому в гімназії №1 активно працює учнівське самоврядування - «Демократична республіка гімназія», яке у співпраці з учителями та батьками успішно реалізує завдання громадсько-активної школи: участь в управлінні закладом, організація і проведення заходів, волонтерських акцій в допомогу воїнам АТО, в їх реабілітації, підтримки онкохворих дітей, тощо.

            Усі заходи, що проводяться в гімназії, результати навчально-виховного процесу широко висвітлюються в засобах масової інформації (газети, журнали), телекомпаніями як місцевими, так і всеукраїнськими, а також на сайті гімназії, в мережах Інтернет, зокрема в загальнодоступній групі «Комунальна установа Сумська гімназія №1» на ФБ.

            Адміністрація навчального закладу здійснює керівництво у відповідності із законами України та іншими нормативними актами держави,  статутом гімназії. Забезпечують систему навчально-виховну та  адміністративно-господарську діяльність закладу, а також дії гімназії, що  відповідають вимогам Державного освітнього стандарту. Заступники директора вірно визначають стратегії, цілі і завдання розвитку навчального закладу з поступовим переходом  гімназії на «Нову українську школу». І сьогодні з гордістю можна говорити, що гімназія  через один рік може відкрити академічні ліцейні класи. Для цього є всі передумови. Це і матеріально-технічна база і  кадровий потенціал. А головне це бажання батьків і учнів.

В гімназії в установленому порядку розпоряджаються бюджетними і  позабюджетними коштами, при цьому забезпечується дотримання фінансової дисципліни. Доцільно розпоряджаємося майном,  стараємося зберігати матеріально-технічну базу закладу, щорічно залучаємо додаткові кошти на капітальні, поточні  ремонти і поновлення матеріально-технічної бази.

Відповідна робота проводиться у гімназії адміністрацією в питанні звернень громадян.  З метою вдосконалення порядку та підвищення ефективності здійснення особистого прийому громадян адміністрацією навчального закладу затверджено графік та порядок проведення особистого прийому громадян. Проведений аналіз свідчить, що особистий прийом громадян сприяє недопущенню повторних  звернень громадян до закладу.  

Адміністрація навчального закладу  працює над вдосконаленням та систематизацією роботи зі зверненнями громадян, з метою забезпечення особливо уважного ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни, що потребують захисту та підтримки, забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян.

Аналізуючи тематику звернень можна зробити висновок, що основними причинами їх виникнення є:

- Бажання працевлаштування, тижневе навантаження окремих вчителів, питання вступу чи переводу учнів до гімназії.

- За звітний період не зафіксовано жодного випадку розгляду звернень з порушенням встановлених законодавством термінів, безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників,  безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам.

Відповідна робота проводиться у гімназії адміністрацією в питанні звернень громадян.  З метою вдосконалення порядку та підвищення ефективності здійснення особистого прийому громадян адміністрацією навчального закладу затверджено графік та порядок проведення особистого прийому громадян. Проведений аналіз свідчить, що особистий прийом громадян сприяє недопущенню повторних  звернень громадян до закладу.   

Шановні батьки! А тепер хотілося б звернути увагу на фінансово-господарську діяльність нашого навчального закладу.

Дякуючи коштам міського бюджету ми утримуємо навчальний заклад в належному стані. За бюджетні кошти придбано:

За період  вересень-грудень 2018 року  по КЕКВ 2210 було виділено 93159,30 грн., дані кошти були використані для закупівлі наступного:

 

Назва

Сума, грн.

1

Миючі засоби                   

18804,76

2

Принтер ламінатор

11250,00

3

Періодичні видання               

19467,64

4

Канцелярські товари              

12482,81

5

Подарунки         

4200,00

6

Тонометри

2465,00

7

Атестати

577,20

8

Електротовари

5570,10

9

Господарські товари та запчастини

14967,79

10

Комп’ютерне приладдя

3374,00

11

(Медикаменти КЕКВ 2220)

(2103,19)

Всього витрачено :

93159,30

 

За період січень-квітень 2019 року  по КЕКВ 2210 було виділено

 46611,95 грн., дані кошти були використані для закупівлі наступного

  

Назва

Сума, грн.

1

Миючі засоби                   

17623,95

2

Фліпчарт

2424,00

3

Гвинтівка пневматична             

1890,00

4

Канцелярські товари              

10618,83

5

Картриджі          

2940,00

6

Господарські товари та запчастини

10180,17

7

Комп’ютерне приладдя

935,00

8

(Медикаменти КЕКВ 2220)

(619,15)

Всього витрачено :

46611,95

 За бюджетні кошти оплачено послуги:

За період вересень-грудень 2018 року . по КЕКВ 2240 було виділено 75010,79 грн., Дані кошти були використанні для закупівлі наступного:

 

Назва

Сума, грн.

1

Послуги охорони (фізична і кнопка)            

20935,00

2

Послуги з встановлення жиро уловлювача

5768,00

3

Послуги з заправки картриджу

2750,00

4

Послуги поточного ремонту обладнання їдальні

3412,96

5

1 С бухгалтерія           

900,00

6

Сертифікація ключів

92,00

7

Послуги з відеоспостереження

4080,00

8

Зв'язок та Інтернет

2569,48

9

Дератизація та дезінсекція

800,00

10

Встановлення жалюзей

13330,00

11

Лабораторне дослідження стічних вод

2111,84

12

Послуги поточного ремонту приладів

10618,00

13

Участь у виставці «Інноватика в сучасній освіті»

1500,00

14

Вивіз та захоронення сміття

4040,99

15

Оновлення програмного комплексу «Нові знання»

1350,00

16

Перевірка вагів

752,52

Всього витрачено :

75010,79

  

За період січень-квітень 2019 року  по КЕКВ 2240 було виділено             65880,23 грн., дані кошти були використанні для закупівлі наступного:

 

Назва

Сума, грн.

1

Послуги охорони (фізична і кнопка)            

15607,50

2

Послуги з встановлення жиро уловлювача

6344,00

3

Послуги з заправки картриджу

3300,00

4

Послуги поточного ремонту обладнання їдальні

1589,40

5

1 С бухгалтерія, МЕдок        

2950,00

6

Сертифікація ключів

530,00

7

Послуги з відеоспостереження

5782,80

8

Зв'язок та Інтернет

2532,53

9

Дератизація та дезінсекція

800,00

10

Юридичні консультації з тендерних закупівель

3200,00

11

Обслуговування електромереж

1600,00

12

Програмний пакет «ОШКОЛА»

21644,00

Всього витрачено :

65880,23

 Інформацію про використання коштів щомісячно розміщуємо за посиланням _________

 

Повернутися

Яндекс.Метрика