ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти


ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ


Стратегія КУ Сумська гімназія №1


Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати


Розмір плати за навчання


Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством


Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості


Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів


Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства


Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькуванню)


План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти


Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти


Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання


Ліцензії на провадження освітньої діяльності


Річний звіт про діяльність закладу освіти


Результати моніторингу якості освітнього процесу в закладі


Наявність вакантних посад


Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)


Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами


Мова (мови) освітнього процесу


Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб у школі


Структура та органи управління закладу освіти


Структура та органи управління гімназії

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником


Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти


 

Правила прийому до закладу освіти


Статут


Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою


Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами


Яндекс.Метрика