Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати


Розмір плати за навчання


Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством


Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості


Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів


Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства


Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькуванню)


План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти


Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти


Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання


Ліцензії на провадження освітньої діяльності


Річний звіт про діяльність закладу освіти


Результати моніторингу якості освітнього процесу в закладі


Наявність вакантних посад


Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)


Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами


Мова (мови) освітнього процесу


Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб у школі


Структура та органи управління закладу освіти


Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником


Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти


 

Правила прийому до закладу освіти


Статут


Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою


Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами


Яндекс.Метрика