Про затвердження Класифікатора звернень громадян


     З метою   підвищення   ефективності   роботи  із  зверненнями громадян Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

      1. Затвердити  Класифікатор   звернень   громадян   (далі   - Класифікатор), що додається.

      2. Центральним  та  місцевим  органам виконавчої влади,  Раді міністрів  Автономної  Республіки  Крим  забезпечити  застосування Класифікатора   у  діяльності,  пов'язаній  з  розглядом  звернень громадян.

      3. Центральним  органам  виконавчої  влади,  Раді   міністрів Автономної     Республіки    Крим,    обласним,    Київській    та Севастопольській  міським  державним   адміністраціям   щокварталу інформувати   Кабінет   Міністрів   України  про  стан  роботи  із зверненнями громадян і порушені у них  питання,  подавати  у  разі потреби пропозиції щодо їх вирішення.

      4. Рекомендувати     органам     місцевого     самоврядування застосовувати Класифікатор у діяльності,  пов'язаній  з  розглядом звернень громадян.

      5. Внести   у  додаток  4  до  Інструкції  з  діловодства  за зверненнями громадян  в  органах  державної  влади  і   місцевого самоврядування,   об'єднаннях   громадян,   на   підприємствах,  в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в  засобах масової  інформації,  затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348 ( 348-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 85), зміну, що додається.

      6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року. 

       Прем'єр-міністр України                                        Ю.ТИМОШЕНКО 

Повернутися

Яндекс.Метрика