Положення


 1. Загальні положення

  1. Положення розроблене з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного Сайту Комунальної установи Сумська гімназія №1 м.Суми Сумської області.

  2. Шкільний Веб-сайт (далі Cайт) створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи гімназії, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

  3. Сайт є одним із інструментів забезпечення навчальної та позаурочної діяльності гімназії, публічним органом інформації про бюджетний облік закладу, доступ до якої відкритий для всіх.

  4. Положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію гімназійного сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.

  5. Керівник навчального закладу призначає адміністратора Сайту, який несе відповідальність за вирішення питань про розміщення інформації, видалення чи оновлення застарілої інформації.

  6. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності учасників освітнього процесу. Сайт – це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації та  презентує актуальний результат діяльності гімназії.

 2. Мета і завдання шкільного Сайту

Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в гімназії, місті та регіоні, представлення гімназії Інтернет-спільноті.

        Завдання:

 • презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного колективу, особливості освітнього закладу, історії її розвитку, освітні програми та проекти;

 • систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність освітнього закладу;

 • формування позитивного іміджу гімназії;

 • здійснення обміну педагогічним досвідом;

 • створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу:

педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб,  та гімназії з іншими установами;

 • стимулювання творчої активності вчителів та учнів;

 • підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів;

 • сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.

 1. Інформаційний ресурс Сайту

  1. Інформаційний ресурс Сайту формується відповідно до діяльності всіх структурних підрозділів гімназії, вчителів, учнів, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

  2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

  3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

 • контактна інформація про гімназію (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

 • дані про адміністрацію;

 • довідкові матеріали про освітні програми, порядок вступу до гімназії;

 • електронні версії окремих установчих документів  закладу ( статут гімназії, локальні акти та положення тощо);

 • матеріали щодо організації освітнього процесу, режим роботи закладу;

 • навчально-методичні матеріали вчителів гімназії;

 • матеріали про науково-дослідницьку діяльність учнів та їх участь в олімпіадах і конкурсах;

 • електронні каталоги інформаційних ресурсів гімназії;

- інформація про події (свята, конференції, конкурси);

 • матеріали про персоналії (керівники, вчителі, працівники-випускники, ділові партнери);

 • інформація про виконання річного плану закупівель, благодійну допомогу.     3.4. Заборонено розміщувати на Сайті: 

 • інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних конфліктів, екстремістські релігійні та політичні ідеї;

 • службову інформацію з обмеженим доступом та інформацію, захищену Законом України « Про захист персональних даних».

  1. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускається лише з дозволу директора гімназії. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

  2. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів, творчих колективів, педагогів, учнів, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких забезпечуються Сайтом гімназії.

 1. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту

  1. Адміністрація гімназії відповідає за змістове наповнення  сайту та його своєчасне оновлення.

  2. У кожному  розділі  (компоненті) Сайту визначаються підрозділи (посадові особи), відповідальні за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається підрозділами, та відповідальність за її якість затверджуються директором гімназії. 

  3. Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора сайту.

4.4.  Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту:

 • зміна дизайну та структури;

 • розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових веб-сторінок;

 • реалізація політики розмежування доступу та забезпечення захисту інформаційних ресурсів. 

4.5. Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.    

       4.6. Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається в електронному вигляді адміністратору Сайту.

       4.7. В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень; графічна – у вигляді фотокарток, схем, креслень. У такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії під керівництвом відповідального за інформатизацію освітнього процесу.

  1. Поточні зміни структури Сайту здійснюються відповідальним

за інформатизацію освітнього процесу. Модифікації, які носять концептуальний характер, погоджуються директором гімназії.

  1. Оновлення Сайту здійснюється не рідше одного разу на тиждень.

 1. Персональні дані

  1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті адміністрація гімназії та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" ( у ЗМІ від 02.07.2010).

  2. Розробники Сайту зобов’язані збирати письмові дозволи та учасників заходів (їх батьків), які надають право публікувати персональні дані учнів та педагогів.

  3. Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь який час із загальнодоступних джерел на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.

Повернутися

Яндекс.Метрика