Мова (мови) освітнього процесу

 Мовою освітнього процесу в Комунальній установі Сумська гімназія №1 м.Суми Сумської області відповідно до статті 7 Закону України « Про освіту», статті 5 Закону України «Про «Про повну загальну середню освіту»  є державна мова – українська.

Кожен, хто здобуває в закладі освіти повну загальну середню освіту, вивчає у цьому закладі державну мову відповідно до державних стандартів.