«САМООЦІНЮВАННЯ: КРОК ЗА КРОКОМ»

Крок за кроком до удосконаленої внутрішньої системи забезпечення якості освіти…
4 жовтня 2023 року дружня команда КУ Сумська гімназія №1 м. Суми взяла участь у першій зустрічі третьої хвилі інноваційного освітнього хакатону «САМООЦІНЮВАННЯ: КРОК ЗА КРОКОМ», який проводить Державна служба якості освіти у Сумській області.
Наша команда у складі:
Лариса СИМОНЕНКО, директор КУ Сумська гімназія №1 м. Суми, лідер;
Людмила ЗЕЛЕНСЬКА, заступник директора з навчально-виховної роботи, координатор-мотиватор команди, ментор;
Наталія УСЕНКО, заступник директора з навчально-виховної роботи, мислитель, модератор;
Катерина ХОМЕНКО, заступник директора з навчально-виховної роботи, фасилітатор
Світлана КЛИМЕНКО, учитель хімії, оцінюючий критик-аналітик;
Наталія СЕМЕНЦОВА, заступник директора з виховної роботи, тьютор;
Алла БАЄВА, учитель української мови та літератури, скурпульозний виконавець;
Ольга РАК, практичний психолог, душа команди;
Вікторія ГОРДІЄНКО, представник батьківського комітету, коуч;
Вікторія НЕДОСЄКОВА, представник батьківського комітету, коуч,
глибоко усвідомлює важливість цього питання і велику відповідальність з розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти, за надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти.
Нами визначено:
сильні сторони команди (креативність, доброчесність, здатність адаптуватися до нових умов надання освітніх послуг, творчий підхід до реалізації поставленої мети, робота в команді, медіаграмотність) та слабкі сторони команди (недостатній досвід з проведення самооцінювання, недостатній практичний досвід з розробки власних критеріїв оцінювання здобувачів освіти; недостатній досвід в узагальненні результатів самооцінювання).
Чого ми очікуємо? Відстежити особливості системи освітньої діяльності закладу освіти з обраних напрямів, а саме «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти» та «Система оцінювання здобувачів освіти», удоско-налення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Сподіваємо, що за підтримки Управління Державної служби якості освіти у Сумській області ми справимося з поставленими завданнями.
Натхненної, злагодженої роботи нам усім впродовж 2023/2024 навчального року!
Без тривог! На користь нашим учням та педагогам!