Про затвердження Порядку проведення в 2023 році національного мультипредметного тесту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення в 2023 році національного мультипредметного тесту, що додається.

2. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вітренка А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т. в. о. Міністра

Андрій ВІТРЕНКО

Про затвердження Порядку проведення в 2023 році національного мультипредметного тесту | LIGA:ZAKON (ligazakon.net)

Порядок
проведення в 2023 році національного мультипредметного тесту

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні засади підготовки та проведення в 2023 році національного мультипредметного тесту (далі – НМТ) для оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

2. НМТ проводиться з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до фахової передвищої, вищої освіти та у зв’язку зі здійсненням в особливому порядку в 2023 році прийому на навчання для здобуття ступенів фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра, а також ступеня магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування.

3. НМТ є формою вступного випробування в 2023 році, яке передбачає оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, з таких навчальних предметів:

1) українська мова, математика – основний блок;

2) біологія, або іноземна мова (на вибір вступника: англійська, іспанська, німецька, французька), або історія України, або фізика, або хімія (на вибір вступника) – додатковий блок.

4. Участь у НМТ може взяти особа, яка має повну загальну середню освіту або завершує її здобуття в 2023 році та зареєструвалася відповідно до вимог розділу V цього Порядку (далі – учасник НМТ).

5. НМТ проводиться під час основних та додаткових сесій.

6. Фінансування заходів з організації та проведення НМТ здійснюється в межах видатків загального фонду державного бюджету, передбачених в 2023 році за бюджетною програмою 2201470 “Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами”, та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

II. Суб’єкти проведення НМТ

1. До суб’єктів проведення НМТ належать:

1) Міністерство освіти і науки України;

2) Український центр оцінювання якості освіти (далі – Український центр);

3) регіональні центри оцінювання якості освіти (далі – регіональний центр);

4) структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської міської державних, військових адміністрацій (далі – органи управління освітою);

5) заклади вищої освіти.

2. Міністерство освіти і науки України:

1) взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади та забезпечує співпрацю органів управління освітою з територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань створення безпечних умов для учасників НМТ, охорони правопорядку в місцях проведення НМТ;

2) визначає перелік населених пунктів України, перелік закордонних населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення НМТ (далі – ТЕЦ);

3) координує процес виконання органами управління освітою, закладами фахової передвищої, вищої освіти заходів з організації та проведення НМТ;

4) контролює здійснення органами управління освітою, закладами фахової передвищої, вищої освіти повноважень щодо забезпечення підготовки та проведення НМТ;

5) установлює терміни реєстрації осіб для участі в НМТ, організації та проведення НМТ;

6) вживає заходів щодо розроблення програмного засобу, з використанням якого проводиться НМТ, його передання Українському центру, підтримки його роботи в процесі проведення НМТ;

7) взаємодіє з Міністерством закордонних справ України, органами влади з питань освіти в інших країнах щодо організації та проведення НМТ за кордоном.

3. Український центр:

1) здійснює організаційно-технологічне забезпечення НМТ;

2) установлює графіки проведення НМТ відповідно до термінів, визначених Міністерством освіти і науки України;

3) установлює регламенти роботи пунктів реєстрації учасників НМТ (далі – пункт реєстрації), пунктів обробки, ТЕЦ;

4) складає завдання для виконання сертифікаційних робіт НМТ (далі – сертифікаційна робота);

5) розробляє та затверджує специфікації сертифікаційних робіт, їх загальні характеристики;

6) визначає вимоги до апаратного та програмного забезпечення персональних комп’ютерів (далі – ПК) у ТЕЦ.

4. Регіональні центри:

1) взаємодіють з органами управління освітою з питань організації та проведення НМТ;

2) проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань організації та проведення НМТ;

3) організовують та здійснюють реєстрацію осіб для участі в НМТ;

4) спільно з органами управління освітою формують мережу ТЕЦ та створюють ТЕЦ;

5) співпрацюють з органами управління освітою, закладами фахової передвищої, вищої освіти щодо кадрового забезпечення ТЕЦ;

6) створюють пункти реєстрації учасників НМТ;

7) організовують добір, реєстрацію, підготовку та розподіл осіб, залучених до забезпечення роботи пунктів реєстрації, пунктів обробки, ТЕЦ (далі – залучені працівники), забезпечують їх інформаційними та методичними матеріалами;

8) здійснюють обробку документів ТЕЦ.

5. Органи управління освітою:

1) координують дії з регіональними центрами й організовують здійснення заходів місцевими органами управління освітою, закладами освіти щодо організації та проведення НМТ;

2) взаємодіють з територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних умов для учасників НМТ, зокрема здійснення профілактичних оглядів ТЕЦ щодо наявності вибухонебезпечних та отруйних речовин, охорони правопорядку в місцях проведення НМТ (на територіях, прилеглих до ТЕЦ), надання медичної допомоги учасникам НМТ і працівникам ТЕЦ;

3) спільно з регіональними центрами формують мережу ТЕЦ та створюють ТЕЦ;

4) здійснюють контроль за діяльністю місцевих органів управління освітою щодо повноти та своєчасності забезпечення ТЕЦ залученими працівниками, їх підготовки і створення належних умов для роботи в ТЕЦ.

6. Заклади вищої освіти:

1) проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань проведення НМТ;

2) координують дії з регіональними центрами та організовують здійснення заходів щодо організації та проведення НМТ;

3) подають до органів управління освітою пропозиції щодо використання власної бази та/або бази їх відокремлених структурних підрозділів для організації роботи ТЕЦ у населених пунктах, визначених Міністерством освіти і науки України;

4) створюють умови для роботи ТЕЦ, а також надають пропозиції щодо залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців для роботи в ТЕЦ.

7. Суб’єкти проведення НМТ здійснюють, крім зазначених у цьому розділі, інші функції, передбачені цим Порядком.

III. Колегіальні робочі органи з підготовки, організації та проведення НМТ

1. Для вирішення питань, що потребують залучення фахівців та експертів, створюються такі колегіальні робочі органи:

1) регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі – регламентні комісії);

2) апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі – апеляційна комісія).

2. Регламентні комісії створюються не пізніше ніж за тиждень до початку реєстрації осіб для участі в НМТ та діють відповідно до Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року N 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за N 271/26716, і своїх функцій:

1) ухвалюють рішення щодо відмови в реєстрації для участі в НМТ;

2) розглядають апеляційні заяви щодо порушень процедури проведення НМТ у ТЕЦ, що можуть вплинути на об’єктивність результатів НМТ (далі – заяви щодо порушень процедури);

3) ухвалюють рішення щодо допуску/недопуску учасників НМТ для участі в додаткових сесіях НМТ;

4) розглядають за дорученням керівника регіонального центру інші питання, пов’язані із захистом прав щодо участі в НМТ осіб, які реєструються, або учасників НМТ.

3. Апеляційна комісія створюється не пізніше ніж за тиждень до завершення реєстрації осіб для участі в НМТ та діє відповідно до Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року N 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за N 272/26717, і своїх функцій:

1) розглядає апеляційні заяви щодо оскарження рішень регламентних комісій;

2) здійснює розгляд інформації та документів ТЕЦ, наданих регіональними центрами за підсумками обробки документів ТЕЦ, і ухвалює рішення щодо зарахування / анулювання результатів НМТ;

3) розглядає за дорученням керівника Українського центру питання, пов’язані з визначенням результатів НМТ та захистом прав учасників НМТ.

4. Апеляційна та регламентні комісії здійснюють, крім зазначених у цьому розділі, інші функції, передбачені цим Порядком.

IV. Права та обов’язки учасників НМТ

1. Учасник НМТ має право на:

1) доступ до інформації про:

загальні характеристики сертифікаційних робіт (форми завдань, схеми нарахування балів за виконання завдань);

терміни та порядок проведення НМТ;

час і місце проведення НМТ;

порядок визначення, спосіб та терміни офіційного оголошення результатів НМТ;

2) виконання сертифікаційних робіт, розроблених згідно з програмами зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України;

3) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення НМТ;

4) отримання на території України безкоштовної медичної допомоги в ТЕЦ (у разі потреби);

5) оскарження процедури проведення НМТ (апеляцію).

2. Учасник НМТ зобов’язаний:

1) ознайомитися із цим Порядком, дотримуватися його вимог;

2) своєчасно прибути до ТЕЦ, зазначеного в його запрошенні, із документом, що посвідчує особу;

3) ввічливо ставитися до учасників НМТ і працівників ТЕЦ;

4) виконувати вказівки та вимоги працівників ТЕЦ щодо процедури проходження НМТ;

5) виконувати сертифікаційну роботу згідно з правилами, розміщеними для ознайомлення в програмному засобі, з використанням якого проводиться НМТ;

6) після завершення часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, повернути матеріали НМТ працівникам ТЕЦ.

3. Учаснику НМТ заборонено:

1) приносити до ТЕЦ небезпечні предмети або речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

2) протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи:

порушувати правила виконання сертифікаційної роботи, розміщені для ознайомлення в програмному засобі, з використанням якого проводиться НМТ;

заважати іншим учасникам НМТ;

спілкуватися в будь-якій формі з іншими учасниками НМТ під час виконання сертифікаційної роботи;

мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою НМТ (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник НМТ повинен повідомити працівників ТЕЦ до початку виконання роботи);

користуватися ресурсами мережі Інтернет, що не передбачені процедурою НМТ.

4. У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених підпунктами 3 – 5 пункту 2, пунктом 3 цього розділу, учасник НМТ на вимогу осіб, відповідальних за організацію та проведення НМТ, має залишити ТЕЦ.

V. Порядок реєстрації осіб, які виявили бажання пройти НМТ

1. Реєстрація осіб, які бажають пройти НМТ, а також унесення змін до їхніх реєстраційних даних здійснюються протягом основного та додаткового періодів реєстрації в терміни, установлені наказом Міністерства освіти і науки України.

2. Реєстрація особи для участі в НМТ передбачає:

1) створення особою, яка реєструється (далі – вступник), персонального кабінету на вебсайті Українського центру (далі – персональний кабінет);

2) унесення в персональному кабінеті до Інформаційно-комунікаційної системи Українського центру оцінювання якості освіти (далі – ІКС УЦОЯО) особистих даних та інформації щодо участі в НМТ;

3) завантаження в персональному кабінеті в електронній формі (сканкопій та/або фотокопій) реєстраційних документів (далі – копії документів);

4) підтвердження в персональному кабінеті бажання взяти участь у НМТ і надсилання з використанням функціоналу персонального кабінету внесеної інформації та копій документів на обробку до регіонального центру (далі – надсилання інформації на обробку);

5) обробку регіональним центром інформації та копій документів, наданих вступником;

6) надання учаснику НМТ можливості сформувати Сертифікат національного мультипредметного тесту 2023 року (далі – Сертифікат) (додаток 1) в персональному кабінеті.

3. Створення персонального кабінету вступник здійснює за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на вебсайті Українського центру (далі – реєстраційний сервіс).

4. У процесі роботи з реєстраційним сервісом мають поставити в ньому позначку про відсутність у них реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) вступники з числа:

1) громадян України, які відмовилися від прийняття РНОКПП та мають відповідну відмітку в паспорті;

2) іноземців, осіб без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, осіб, які звернулися за захистом в Україні, якщо вони не зареєстровані як платники податків у державних податкових інспекціях України.

5. Створення персонального кабінету за наявності технічної можливості може здійснюватися з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, що функціонує відповідно до Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року N 546 (далі – електронна ідентифікація).

6. Вступник у персональному кабінеті має внести до ІКС УЦОЯО такі дані:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) – крім осіб, дані про документи яких внесено автоматично в процесі електронної ідентифікації;

2) число, місяць і рік народження – крім осіб, дані про документи яких внесено автоматично в процесі електронної ідентифікації;

3) тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація, – крім осіб, дані про документи яких внесено автоматично в процесі електронної ідентифікації;

4) РНОКПП (у разі електронної ідентифікації вноситься автоматично) – крім вступників, зазначених у пункті 4 цього розділу;

5) номери контактних телефонів;

6) адресу електронної пошти для комунікації учасника НМТ з Українським центром, регіональним центром (далі – електронна адреса);

7) категорію випускника системи загальної середньої освіти (випускник поточного року (для вступників, які мають завершити здобуття повної загальної середньої освіти в 2023 році) або випускник минулих років (для вступників, які здобули повну загальну середню освіту в 2022 році або раніше));

8) відомості про заклад освіти (для випускників поточного року, крім вступників, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в закордонному закладі освіти);

9) назву навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування (біологія, або іноземна мова (на вибір вступника: англійська, іспанська, німецька, французька), або історія України, або фізика, або хімія);

10) інформацію про населений пункт в Україні, де перебуватиме вступник у дні проведення НМТ, з урахуванням якої буде здійснюватися розподіл учасників НМТ між ТЕЦ, або про закордонний населений пункт, у якому він бажає пройти НМТ (з визначеного Міністерством освіти і науки України переліку закордонних населених пунктів, на території яких буде створено ТЕЦ);

11) інформацію про потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій (для осіб, зазначених у пункті 4 розділу VIII цього Порядку);

12) інформацію про потребу у створенні особливих спеціальних умов під час проходження НМТ (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, які потребують створення особливих спеціальних умов під час проходження НМТ).

7. Вступник у персональному кабінеті має завантажити копії документів, що підтверджують дані, внесені до ІКС УЦОЯО, із дотриманням Вимог до завантаження копій документів у персональному кабінеті на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти вступниками, які реєструються для участі в національному мультипредметному тесті 2023 року (додаток 2).

8. Вступники, які мають намір пройти НМТ, але не можуть зареєструватися в установленому порядку, повинні в межах часу, відведеного для реєстрації, особисто звернутися до відповідного регіонального центру за місцем проживання (перебування).

9. Після завершення внесення особистих даних, інформації щодо участі в НМТ, завантаження копій документів вступник має надіслати інформацію на обробку.

Факт надсилання персональних даних до ІКС УЦОЯО на обробку є підставою для їхньої обробки у процесі підготовки та проведення НМТ, їх використання під час прийому на навчання до закладів фахової передвищої, вищої освіти відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

10. Вступник після надсилання інформації на обробку протягом строку, відведеного для відповідного періоду реєстрації, та п’яти календарних днів із дня його завершення в персональному кабінеті може вносити до ІКС УЦОЯО зміни до інформації про:

1) назву навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування;

2) населений пункт в Україні, де він перебуватиме в дні проведення НМТ, з урахуванням якої буде здійснюватися розподіл учасників НМТ між ТЕЦ, або про закордонний населений пункт, у якому він бажає пройти НМТ;

3) потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій (з урахуванням вимог цього Порядку).

11. Обробка регіональним центром інформації та копій документів, наданих вступником, передбачає здійснення їх перевірки щодо відповідності вимогам пунктів 6, 7 цього розділу.

Обробка має бути завершена не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку вступником.

12. Обробка інформації та відповідних копій документів здійснюється в пункті обробки реєстраційних документів, створеному на базі регіонального центру.

13. Роботу пунктів обробки реєстраційних документів забезпечують спеціалісти з обробки реєстраційних матеріалів, документів працівників, з якими регіональний центр укладає цивільно-правові договори та залучення яких передбачає:

1) добір регіональним центром осіб, які мають навички роботи з комп’ютерною технікою;

2) затвердження керівником регіонального центру списків працівників, яких залучено до роботи в пункті обробки реєстраційних документів і які пройшли відповідну підготовку.

14. За результатами обробки інформації та відповідних копій документів, наданих вступником, регіональний центр приймає одне з таких рішень:

1) підтвердити реєстрацію вступника для участі в НМТ;

2) повідомити вступнику про потребу в доопрацюванні наданої ним інформації та/або копій документів;

3) відмовити вступнику в реєстрації для участі в НМТ.

Для учасників НМТ, які вказали на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій, після підтвердження реєстрації регіональний центр також приймає рішення про його допуск/недопуск до участі в додаткових сесіях НМТ.

15. У разі підтвердження регіональним центром реєстрації вступника для участі в НМТ у його персональному кабінеті з’являється можливість сформувати Сертифікат.

16. У разі ухвалення регіональним центром рішення про потребу в доопрацюванні вступником наданої інформації та/або копій документів у його персональному кабінеті розміщують інформацію про відомості та/або документи, які потребують доопрацювання.

17. Вступнику має бути відмовлено в реєстрації для участі в НМТ на підставі:

1) надання недостовірної інформації;

2) ненадання копій документів, визначених пунктом 7 цього розділу, або надання копій документів, які не відповідають вимогам законодавства;

3) неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ, зазначених у медичному висновку за формою первинної облікової документації N 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837 (далі – медичний висновок).

18. Рішення про відмову в реєстрації з причин, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 17 цього розділу, має бути прийнято регламентною комісією після завершення терміну, відведеного для реєстрації, але не пізніше ніж через сім календарних днів після нього.

19. Рішення про відмову в реєстрації у зв’язку з неможливістю створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ відповідно до медичного висновку регламентна комісія приймає в межах строків, визначених для обробки інформації та копій документів згідно з пунктом 11 цього розділу.

20. У разі прийняття рішення про відмову вступнику в реєстрації для участі в НМТ у його персональному кабінеті розміщують відповідне повідомлення із зазначенням причини відмови.

21. Протягом додаткового періоду реєстрації здійснюється реєстрація вступників, які:

1) за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

2) не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації;

3) реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ (реєстрація здійснюється в персональному кабінеті, створеному в основний період реєстрації, шляхом доопрацювання вступником наданої інформації та/або копій документів).

22. У разі потреби за консультацією та/або технічною допомогою з питань реєстрації вступник може звернутися до пункту реєстрації.

Роботу пунктів реєстрації забезпечують відповідальні за пункти реєстрації (одна особа на кожний пункт реєстрації), з якими регіональні центри можуть укладати цивільно-правові договори.

23. Залучення працівників для роботи в пунктах реєстрації передбачає:

1) надання керівниками закладів освіти, установ і організацій, у приміщеннях яких розташовано пункти реєстрації, пропозицій регіональним центрам щодо залучення працівників для роботи в пунктах реєстрації;

2) затвердження керівником регіонального центру списків працівників, яких залучено до роботи в пунктах реєстрації і які пройшли відповідну підготовку.

VI. Вимоги до використання приміщень закладів освіти, організацій, установ для підготовки та проведення НМТ

1. Використання приміщень і обладнання закладів освіти (за потреби інших закладів, організацій, установ), необхідних для роботи пунктів реєстрації та ТЕЦ на території України, здійснюють на безоплатній основі.

Використання приміщень та обладнання закладів, необхідних для роботи ТЕЦ за кордоном, здійснюють на договірних засадах.

2. Пункт реєстрації має бути розміщено в окремій(их) кімнаті(ах) закладу освіти на час проведення реєстрації осіб для участі в НМТ.

3. Назва пункту реєстрації має збігатися з найменуванням закладу освіти, у якому його створено.

4. У приміщенні, у якому розміщено пункт реєстрації, мають бути:

1) робоче місце відповідального за пункт реєстрації, облаштоване ПК, під’єднаним до мережі Інтернет, та пристроєм для сканування зображень і документів (сканер);

2) робочі місця для осіб, яким надаватимуть консультації та технічну допомогу;

3) телефонний зв’язок.

5. Рішення про створення пунктів реєстрації регіональні центри приймають не пізніше ніж за тиждень до початку реєстрації учасників НМТ відповідно до пропозицій закладів освіти щодо функціонування на їх базі таких пунктів.

6. У межах територій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя може бути створено один або кілька пунктів реєстрації (за винятком територій, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких встановлено законодавством).

7. ТЕЦ має бути розміщено в окремій будівлі або її частині, ізольованій на час проведення НМТ.

Межею ТЕЦ є зовнішній периметр будівлі (її частини), у якій організовано його роботу.

8. Будівлі, споруди та приміщення, у яких створюють ТЕЦ, повинні відповідати вимогам щодо доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.

ТЕЦ створюють на базі закладів освіти, які технічно можуть забезпечити проведення в них комп’ютерного онлайн-тестування та відповідають вимогам, зазначеним у цьому розділі.

9. Назва ТЕЦ має збігатися з найменуванням закладу освіти, де його створено.

За наявності в закладі освіти окремих корпусів ТЕЦ може бути створено в кожному з них. У назві такого ТЕЦ необхідно зазначати номер / назву корпусу.

Створення в приміщенні закладу освіти двох ТЕЦ можливе за умови забезпечення окремого входу до кожного з них та позначення їх меж на час проведення тестування. У назві таких ТЕЦ потрібно зазначати індекси 1 та 2, відокремлюючи їх від іншої частини назви скісною рискою “/”.

10. Адресою ТЕЦ є місцезнаходження закладу освіти (корпусу).

11. У приміщенні ТЕЦ або біля нього мають бути захисні споруди цивільного захисту (укриття), що можуть забезпечити одночасне перебування в них усіх учасників НМТ та працівників ТЕЦ під час сесії тестування (зміни, якщо сесія проводиться у дві зміни).

12. Наповнюваність ТЕЦ під час сесії тестування (зміни, якщо сесія проводиться у дві зміни) становить 30 – 60 учасників НМТ. В інших випадках задіяння ТЕЦ для проведення відповідної сесії (зміни) здійснюється за погодженням з Українським центром.

13. У приміщенні, де розміщено ТЕЦ, мають бути:

1) аудиторії з робочими місцями для учасників НМТ;

2) робоче місце відповідального за пункт проведення зовнішнього оцінювання (далі – відповідальний за ТЕЦ) в окремій кімнаті, облаштоване ПК, під’єднаним до мережі Інтернет, принтером та за можливості сканером;

3) резервний(і) ПК, встановлений(і) зазвичай в останній аудиторії та під’єднаний(і) до мережі Інтернет, з позначкою “Резерв”. Резервний ПК з позначкою “Резерв” може бути встановлено в кожній аудиторії.

14. У кожній аудиторії ТЕЦ мають бути:

1) від 10 до 20 робочих місць для учасників НМТ, облаштованих ПК, під’єднаними до мережі Інтернет (допустимо 5 – 9 робочих місць за погодженням з Українським центром);

2) робоче місце старшого інструктора, облаштоване ПК, під’єднаним до мережі Інтернет;

3) місце для інструктора;

4) місце для особистих речей учасників НМТ (стіл, стільці тощо).

15. Відповідальними за підготовку приміщень ТЕЦ до проведення тестування є керівник відповідного закладу освіти та відповідальний за ТЕЦ.

16. Мережу ТЕЦ формують для проведення кожної сесії тестування (зміни, якщо сесія проводиться у дві зміни).

17. Рішення про створення ТЕЦ приймає регіональний центр спільно з відповідним органом управління освітою.

Для учасників НМТ, які за рішеннями судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, ТЕЦ створюють виключно на базі цих установ.

Мережу ТЕЦ за межами України (у країнах, перелік яких затверджено Міністерством освіти і науки України) формують та затверджують регіональні центри, визначені Українським центром.

18. Формування мережі ТЕЦ для кожної сесії тестування (зміни, якщо сесія проводиться у дві зміни) (у межах основних та додаткових сесій окремо) на території України передбачає такі етапи:

1) затвердження Міністерством освіти і науки України переліку адміністративно-територіальних одиниць України, на території яких буде створено ТЕЦ;

2) підготовка регіональним центром замовлення на формування мережі ТЕЦ з урахуванням кількості учасників ТЕЦ під час відповідних сесій тестування (змін, якщо відповідна сесія проводиться у дві зміни), кількості запланованих основних/додаткових сесій, визначених Українським центром квот допустимого навантаження на одну зміну;

3) підготовка органом управління освітою проєкту мережі ТЕЦ, що має відповідати кількісним показникам, зазначеним у замовленні регіонального центру, та її подання до регіонального центру;

4) узгодження між органом управління освітою та регіональним центром мережі ТЕЦ;

5) затвердження мережі ТЕЦ регіональним центром спільно з органом управління освітою.

19. Інформація про заклади освіти, включені до мережі ТЕЦ, надавана обласними органами управління освітою, має бути введена до ІКС УЦОЯО і містити такі дані:

1) найменування закладу освіти;

2) місцезнаходження закладу освіти;

3) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника закладу освіти;

4) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідального за ТЕЦ;

5) номери контактних телефонів керівника закладу освіти та відповідального за ТЕЦ;

6) адреса електронної пошти для листування з регіональним центром;

7) кількість приміщень, що можуть бути використані як аудиторії для тестування;

8) кількість робочих місць учасників НМТ, облаштованих ПК;

9) кількість робочих місць, розташованих на першому поверсі;

10) кількість резервних ПК, які можуть бути використані в разі потреби;

11) кількість робочих місць персоналу, облаштованих ПК;

12) підтвердження наявності/відсутності кімнати для медичного працівника.

VII. Проведення НМТ

1. НМТ проводиться з використанням технологій педагогічного тестування у формі комп’ютерного онлайн-тестування за процедурами, деталізація яких визначена у регламентах, установлених Українським центром.

2. Для проведення НМТ використовують сертифікаційні роботи, укладені Українським центром.

3. Сертифікаційні роботи укладають державною мовою (крім завдань з іноземних мов).

4. Сертифікаційна робота, на виконання якої відведено 180 хвилин, складається з трьох частин, на виконання кожної з яких відведено по 60 хвилин:

1) субтест з української мови;

2) субтест із математики;

3) субтест із навчального предмета додаткового блоку, зазначеного учасником НМТ у реєстраційних даних.

5. Субтести з навчальних предметів передбачають виконання такої кількості завдань:

1) українська мова, біологія, історія України, хімія – 30;

2) математика – 22;

3) іноземна мова – 32;

4) фізика – 20.

6. Строки організації та проведення НМТ визначає Міністерство освіти і науки України.

7. Адміністрування НМТ здійснюється українською мовою.

8. Учасники НМТ розподіляються між сесіями, змінами (перша та друга під час однієї сесії), ТЕЦ та робочими місцями відповідно до порядку, установленого Українським центром.

9. Український центр не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення основних сесій НМТ інформує учасників НМТ про місце та час проходження НМТ шляхом розміщення запрошень для участі в НМТ у персональних кабінетах.

10. Для учасників НМТ з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, відповідно до їхніх реєстраційних даних створюють особливі (спеціальні) умови, зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1708/29838, за кодами 0101, 0103, 0104, 0202, 0203, 0206, 0301, 0304, 0305, 0306, 0401, 0601, 0701, 0702.

Для осіб, які потребують створення умови за кодом 0204, надається можливість змінювати масштаб зображення на екрані під час проходження комп’ютерного онлайн-тестування.

Технологія проведення НМТ не потребує створення умов за кодами 0102, 0105, 0201, 0501.

11. Рішення про можливість створення в ТЕЦ особливих (спеціальних) умов для осіб з особливими освітніми потребами, що не передбачені пунктом 10 цього розділу, приймають регламентні комісії з урахуванням технології проведення НМТ та матеріально-технічних можливостей ТЕЦ.

12. Роботу ТЕЦ забезпечують:

1) відповідальний за ТЕЦ;

2) помічник відповідального за пункт проведення зовнішнього оцінювання;

3) старші інструктори (по одному на кожну аудиторію);

4) інструктори (по одному на кожну аудиторію з 11 або більше закріпленими учасниками НМТ). Проведення НМТ в аудиторіях, де є учасник НМТ, який потребує створення особливої спеціальної умови за кодом 0101, забезпечують два інструктори, один з яких – перекладач жестової мови (перекладач-дактилолог);

5) черговий медичний працівник пункту проведення зовнішнього оцінювання (далі – черговий медичний працівник) (у ТЕЦ, розташованих на території України, де проходять НМТ учасники, які потребують створення особливих (спеціальних) умов за кодами 0601 та/або 0701);

6) черговий пункту проведення зовнішнього оцінювання.

13. Залучення працівників для роботи в ТЕЦ передбачає:

1) формування регіональними центрами замовлення на працівників на кожну сесію (зміну, якщо сесія проводиться у дві зміни) проведення НМТ, яке визначається з урахуванням мережі ТЕЦ;

2) надання органами управління освітою пропозицій щодо залучення працівників для роботи в ТЕЦ (пропозиції щодо чергових медичних працівників мають бути надані за погодженням з органами та закладами охорони здоров’я);

3) затвердження керівником регіонального центру списків працівників, залучених для роботи в ТЕЦ, які пройшли відповідну підготовку;

4) укладання регіональним центром із залученими працівниками цивільно-правових договорів.

14. Допуск до ТЕЦ осіб, залучених до роботи в ньому, працівників Українського та регіональних центрів здійснюється відповідно до вимог регламенту роботи ТЕЦ.

15. Допуск учасників НМТ до ТЕЦ припиняється за 10 хвилин до початку тестування.

16. Учасник НМТ для допуску до ТЕЦ має пред’явити документ, що посвідчує особу, та Сертифікат.

17. Під час виконання сертифікаційної роботи учасник НМТ має право з дозволу старшого інструктора вийти з аудиторії. Час, який учасник НМТ провів за межами аудиторії, не додається йому до часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи. Одночасний вихід кількох учасників НМТ з однієї аудиторії до завершення ними виконання завдань заборонено.

18. У разі виявлення будь-якою особою, яка перебуває в ТЕЦ, фактів порушення учасником НМТ процедури проходження НМТ вона має повідомити про це особу, яка відповідає за проведення НМТ.

Рішення про припинення учасником НМТ виконання сертифікаційної роботи приймають та оформлюють документально працівники ТЕЦ.

19. Роботу в ТЕЦ може бути призупинено або дочасно припинено відповідальним за ТЕЦ у разі виникнення обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ, або через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.

VIII. Організація та проведення додаткових сесій

1. Після проведення основних сесій НМТ для певних категорій осіб можуть бути організовані додаткові сесії.

2. Допуск осіб до участі в додаткових сесіях НМТ здійснюється за рішенням регламентних комісій (крім осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 4 цього розділу, та осіб, які реєструються в додатковий період реєстрації).

3. Подання заяв та/або відповідних документів для участі в додаткових сесіях НМТ здійснюється під час реєстрації, а також протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії НМТ учасниками НМТ, зазначеними у пункті 5 цього розділу.

Особливості подання документів для участі в НМТ під час додаткових сесій визначає Український центр.

4. Під час основного періоду реєстрації подати документи для участі в додаткових сесіях мають право вступники, які:

1) не можуть пройти НМТ під час основних сесій у зв’язку з тим, що в період проведення основних сесій НМТ братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, складатимуть державні іспити, що підтверджено відповідними документами;

2) бажають пройти НМТ у населеному пункті, в якому ТЕЦ створюватимуться лише під час додаткових сесій.

5. Протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії НМТ, у якій учасник НМТ мав брати участь (з урахуванням дня проведення та часу, необхідного на її доставку до регіонального центру), подати заяву щодо участі в додаткових сесіях можуть учасники НМТ, які:

1) не з’явилися до ТЕЦ (або з’явилися, але не змогли взяти участі в тестуванні) під час основних сесій НМТ через причини, що не залежали від їхніх дій та волі і на які вони не могли вплинути;

2) у день проведення основної сесії НМТ, у якій не змогли взяти участі, брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, тренувальних зборах із підготовки до них, або прямували до/з місць їх (заходів та/або тренувальних зборів) проведення, що підтверджено відповідними документами;

3) брали участь в основній сесії НМТ, але стосовно них зафіксовано порушення процедури проведення НМТ, передбаченої розділом VII цього Порядку;

4) брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через одну з таких причин:

різке погіршення їхнього стану здоров’я;

виникнення в ТЕЦ обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ;

дочасне припинення процедури НМТ в певній(их) аудиторії(ях) або в ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.

6. Інформація про рішення регламентної комісії щодо допуску/недопуску вступника до участі в додаткових сесіях НМТ зазначається в його персональному кабінеті.

Учасникам НМТ, щодо яких ухвалено рішення про недопуск до проходження НМТ під час додаткових сесій, регіональний центр надсилає відповідний витяг з протоколу на електронну адресу.

7. Повідомлення про місце та час проведення додаткових сесій розміщують у персональних кабінетах учасників НМТ не пізніше ніж за три календарних дні до їх проведення.

IX. Порядок визначення результатів НМТ

1. Результатами НМТ є кількісні оцінки рівня навчальних досягнень учасника НМТ з кожного навчального предмета. Результати НМТ визначаються за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів.

2. Визначення результатів НМТ з навчального предмета передбачає такі етапи:

1) визначення тестових балів (арифметична сума балів за відповіді на завдання, що встановлюється шляхом додавання балів, отриманих у процесі зіставлення відповідей на завдання з ключами відповідей) кожного учасника НМТ (здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань, розроблених Українським центром);

2) обробка документів ТЕЦ;

3) розгляд виявлених у процесі обробки документів ТЕЦ фактів, що можуть вплинути на результат НМТ;

4) переведення тестових балів у рейтингові оцінки (за шкалою 100 – 200 балів) здійснюється згідно з таблицями відповідності тестових балів рейтинговій оцінці, затвердженими Міністерством освіти і науки України;

5) оголошення результатів НМТ.

3. Обробку документів ТЕЦ здійснюють у пункті обробки документів ТЕЦ, створеному на базі регіонального центру.

4. Роботу пунктів обробки документів ТЕЦ забезпечують спеціалісти з обробки матеріалів зовнішнього оцінювання, документів працівників, з якими регіональний центр укладає цивільно-правові договори та залучення яких передбачає:

1) добір регіональним центром осіб, які мають навички роботи з комп’ютерною технікою;

2) затвердження керівником регіонального центру списків працівників, які залучені до роботи в пункті обробки документів ТЕЦ і пройшли відповідну підготовку.

5. За підсумками обробки документів ТЕЦ регіональний центр передає до Українського центру інформацію та документи ТЕЦ щодо виявлених під час обробки фактів, що можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів НМТ, до яких належать:

1) порушення процедури проходження НМТ, передбаченої розділом VII цього Порядку;

2) дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи в ТЕЦ унаслідок виникнення нестандартних ситуацій (виникнення обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ, або через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи);

3) відомості про інші ситуації, які могли призвести до порушення прав учасників НМТ, визначених цим Порядком.

6. Апеляційна комісія за результатами розгляду фактів, визначених у пункті 5 цього розділу, приймає одне з таких рішень:

1) зарахувати результат НМТ, отриманий учасником НМТ за виконання завдань сертифікаційної роботи;

2) анулювати результат НМТ.

7. Результати НМТ анулює Український центр на підставі рішення апеляційної комісії в разі:

1) виявлення в період часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи, в учасника НМТ чи на його робочому місці друкованих або рукописних матеріалів, засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, приладів, що не передбачені процедурою проведення НМТ;

2) спілкування в будь-якій формі з іншим учасником НМТ під час виконання сертифікаційної роботи;

3) проходження НМТ іншою особою – якщо такий факт встановила апеляційна комісія;

4) порушення учасником НМТ процедури проходження НМТ (невиконання вказівок і вимог працівників ТЕЦ щодо процедури проходження НМТ; порушення правил виконання сертифікаційної роботи, розміщених для ознайомлення в програмному засобі, з використанням якого проводиться НМТ; виявлення небезпечних предметів і речовин, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини);

5) неможливості завершити виконання сертифікаційної роботи через різке погіршення стану здоров’я учасника НМТ або дострокового припинення виконання сертифікаційної роботи в ТЕЦ унаслідок виникнення нестандартних ситуацій (виникнення обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ, або через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи) за умови подання учасником НМТ заяви щодо допуску до участі в додаткових сесіях НМТ. Результати НМТ може бути відновлено за рішенням апеляційної комісії в разі неучасті учасника НМТ в додатковій сесії на підставі його заяви, що має бути подана до Українського центру не пізніше встановленої Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року N 276, дати завершення прийому заяв та документів для участі в конкурсному відборі до закладів вищої освіти на денну форму навчання за державним замовленням;

6) користування ресурсами мережі Інтернет, що не передбачені процедурою НМТ.

8. Документом, що підтверджує результати НМТ, є Відомість результатів національного мультипредметного тесту (додаток 3), що формується в електронній формі за підсумками проведення кожної сесії (зміни, якщо сесія проводиться у дві зміни) проведення НМТ та затверджується шляхом накладання кваліфікованої електронної печатки Українського центру з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

9. Офіційне оголошення результатів НМТ здійснюється шляхом їх розміщення в персональних кабінетах у визначені Міністерством освіти і науки України строки.

Результати НМТ у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100 – 200 балів зазначаються в Інформаційній картці до Сертифіката (додаток 4), розміщеній у персональному кабінеті.

10. Результати НМТ у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100 – 200 балів Український центр передає до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

X. Порядок подання і розгляду апеляційних заяв та ознайомлення заявників із прийнятими рішеннями

1. Предметом апеляції є:

1) відмова в реєстрації для участі в НМТ;

2) недопуск до участі в додаткових сесіях НМТ;

3) порушення процедури проведення НМТ у ТЕЦ, передбаченої розділом VII цього Порядку, що може вплинути на об’єктивність результату НМТ.

2. Розгляд апеляційної заяви щодо відмови в реєстрації для участі в НМТ (далі – заява щодо відмови в реєстрації) здійснює апеляційна комісія. Заява щодо відмови в реєстрації має бути надіслана в електронній формі на адресу електронної пошти до апеляційної комісії не пізніше ніж через десять календарних днів з дня завершення реєстрації (датою її подання вважається дата надсилання вхідного листа, зафіксована в електронній скриньці Українського центру).

3. У заяві щодо відмови в реєстрації має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

2) РНОКПП (за наявності);

3) номери контактних телефонів;

4) обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії про відмову в реєстрації;

5) дату складання заяви.

Заява щодо відмови в реєстрації має бути засвідчена особистим підписом заявника та подана разом із копією витягу з протоколу засідання регламентної комісії щодо відмови в реєстрації.

4. Розгляд заяв щодо відмови в реєстрації здійснює апеляційна комісія протягом п’яти робочих днів з урахуванням дня їх надходження.

За результатами розгляду апеляційної заяви щодо відмови в реєстрації апеляційна комісія приймає одне з таких рішень:

1) задовольнити заяву та зареєструвати вступника для участі в додаткових сесіях НМТ;

2) відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з підтвердженням об’єктивності рішення регламентної комісії про відмову вступнику в реєстрації.

Інформацію про результати розгляду заяви щодо відмови в реєстрації надсилають учаснику НМТ у вигляді витягу з протоколу на електронну адресу.

5. Учасник НМТ може оскаржити рішення регламентної комісії про його недопуск до участі в НМТ під час додаткових сесій шляхом подання до апеляційної комісії заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії про недопуск до участі в НМТ під час додаткових сесій (далі – заява про недопуск). Відповідна заява має бути надіслана в електронній формі на адресу електронної пошти до апеляційної комісії не пізніше ніж через три календарних дні з дати надсилання рішення регіональним центром, що оскаржується (датою її подання вважається дата надсилання вхідного листа, зафіксована в електронній скриньці Українського центру), та розглядається протягом п’яти робочих днів з дня її надходження.

6. У заяві про недопуск має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

2) РНОКПП (за наявності), а в разі його відсутності – номер документа, на підставі якого здійснено реєстрацію;

3) номери контактних телефонів;

4) обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії;

5) дату складання заяви.

Заява про недопуск має бути засвідчена особистим підписом учасника НМТ, який її подає, та подана разом із копією відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії.

7. За результатами розгляду заяви про недопуск апеляційна комісія приймає одне з таких рішень:

1) задовольнити заяву та допустити учасника НМТ до проходження НМТ під час додаткових сесій;

2) відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з підтвердженням об’єктивності рішення регламентної комісії про недопуск учасника НМТ до участі в НМТ під час додаткових сесій.

Інформацію про результати розгляду заяви про недопуск протягом трьох робочих днів із дня проведення відповідного засідання надсилають учаснику НМТ у вигляді витягу з протоколу на електронну адресу.

8. Розгляд заяв щодо порушення процедури здійснюють регламентні комісії. Подання відповідної заяви здійснюється через відповідального за ТЕЦ у день проведення НМТ в ТЕЦ до виходу учасника НМТ з нього.

9. Розгляд заяви щодо порушення процедури регламентна комісія здійснює протягом трьох робочих днів з урахуванням дня її надходження.

За результатами розгляду заяви щодо порушення процедури регламентна комісія приймає одне з таких рішень:

1) відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення НМТ;

2) відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення НМТ не впливає на об’єктивність результату НМТ;

3) вважати виявлене порушення процедури проведення НМТ, передбаченої розділом VII цього Порядку, таким, що впливає на об’єктивність результату НМТ. У разі прийняття такого рішення регламентна комісія також приймає рішення:

подати клопотання до апеляційної комісії про анулювання результатів НМТ через допущення щодо учасника НМТ порушення процедури проведення НМТ;

допустити учасника НМТ до проходження НМТ під час додаткових сесій у разі задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання результатів НМТ.

Рішення про відмову за результатами розгляду заяви щодо порушення процедури (у вигляді витягу з протоколу засідання регламентної комісії) надсилають на електронну адресу заявника наступного робочого дня після його прийняття.

Клопотання про анулювання результатів НМТ через допущення стосовно учасника НМТ порушення процедури проведення НМТ надсилають до апеляційної комісії наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

Регіональний центр інформує учасника НМТ про прийняте апеляційною комісією рішення не пізніше наступного робочого дня після його отримання.

10. Учасник НМТ може оскаржити рішення регламентної комісії за результатами розгляду заяви щодо порушення процедури, прийняте щодо нього, шляхом подання до апеляційної комісії заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії. Відповідна заява має бути в електронній формі на адресу електронної пошти до апеляційної комісії не пізніше ніж через три робочих дні з дати надсилання рішення регіональним центром, що оскаржується (датою її подання вважається дата надсилання вхідного листа, зафіксована в електронній скриньці Українського центру), та розглянута протягом п’яти робочих днів з дня її надходження.

11. У заяві щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

2) РНОКПП (за наявності), а в разі його відсутності – номер документа, на підставі якого здійснено реєстрацію;

3) дату проходження НМТ, процедура проведення якого оскаржується, із зазначенням зміни;

4) номери контактних телефонів;

5) обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії;

6) дату складання заяви.

Заява щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути засвідчена особистим підписом учасника НМТ, який її подає, та подана разом із копією відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії.

12. За результатами розгляду заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії апеляційна комісія приймає одне з таких рішень:

1) задовольнити заяву та допустити учасника НМТ до проходження НМТ під час додаткових сесій;

2) відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення НМТ або у зв’язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення НМТ не впливає на об’єктивність результату НМТ.

Інформацію про результати розгляду заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії надсилають учаснику НМТ у вигляді витягу з протоколу на електронну адресу.

Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти

Олег ШАРОВ

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Сертифікат
національного мультипредметного тесту

N ____________________ PIN-код ______

______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

_____________________ ____ ______________________
(назва, серія (за наявності), номер документа, що посвідчує особу)

QR-КОД
(зображення унікального електронного ідентифікатора, за допомогою якого можна здійснити верифікацію інформації, зазначеної в цьому сертифікаті, з інформацією про нього, що міститься у відповідних державних базах даних, сервісах, реєстрах)

зареєструвався(лась) для проходження національного мультипредметного тесту
в 2023 році з таких навчальних предметів:

Українська мова

Математика

______________________________
(назва навчального предмета за вибором)

Місце для службової інформації

_________________________
(назва посади керівника
Українського центру
оцінювання якості освіти)

(зображення підпису керівника)

_____________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

(зображення відбитка печатки
Українського центру оцінювання
якості освіти)

Вимоги
до завантаження копій документів у персональному кабінеті на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти вступниками, які реєструються для участі в національному мультипредметному тесті 2023 року

1. Технічні вимоги до завантаження копій документів:

1) кожна копія документа повинна бути сканованою або сфотографованою копією його оригіналу у вигляді окремого файла у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб;

2) зображення повинно бути чітким та повнорозмірним (без обрізань сторін документа);

3) текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.

2. Документи, які мають бути завантажені в персональному кабінеті, за категоріями вступників наведено у таблиці.

N з/п

Категорія вступника

Документ, копію якого потрібно завантажити

1

2

3

Документи, що підтверджують інформацію про освіту

1

Випускники минулих років

Документ про повну загальну середню освіту1

2

Випускники поточного навчального року

Довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти в 2023 році

Документи, що посвідчують особу, на підставі яких здійснюється реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ)

3

Громадяни України

Один із документів, інформацію про який внесено в персональному кабінеті: документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України2, із зазначених у пункті 1 частини першої статті 13 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр”, або посвідчення водія

4

Іноземці, особи без громадянства

Паспортний чи інший документ, що посвідчує особу, виданий державою, до громадянства якої вступник належить2, або довідка про звернення за захистом в Україні3, або один із документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус2, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр”, інформацію про який внесено в персональному кабінеті

Документи, що підтверджують внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП)

5

Особи, які зазначили РНОКПП та створили персональний кабінет без електронної ідентифікації

Один із документів, що підтверджує достовірність РНОКПП:
1) картка платника податків;
2) паспорт громадянина України4, до якого внесено дані про РНОКПП;
3) свідоцтво про народження5, до якого внесено дані про РНОКПП;
4) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків;
5) діючий паспорт громадянина України для виїзду за кордон

Документи, що підтверджують причину невнесення інформації про РНОКПП

6

Громадяни України, які відмовилися від прийняття РНОКПП і в реєстраційному сервісі поставили позначку про відсутність РНОКПП

Паспорт громадянина України6, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП

7

Особи, які не є громадянами України і в реєстраційному сервісі поставили позначку про відсутність РНОКПП

Паспортний чи інший документ, що посвідчує особу, виданий державою, до громадянства якої вступник належить2, або довідка про звернення за захистом в Україні3, або один із документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус2, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр”, інформацію про який внесено в персональному кабінеті

Документи, що підтверджують потребу у створенні особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ

8

Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, які потребують створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ і вказали на це в реєстраційних даних

Медичний висновок за формою первинної облікової документації
N 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, який підтверджує потребу у створенні умов

Документи, що підтверджують потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій

9

Особи, які не можуть пройти НМТ під час основних сесій у зв’язку з тим, що у період проведення основних сесій НМТ братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, складатимуть державні іспити

Документ, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ

Додаткові документи

10

Особи, у документах яких є розбіжності в персональних даних

Один або кілька документів, що підтверджують причину розбіжностей:
1) свідоцтво про зміну імені;
2) свідоцтво про шлюб;
3) свідоцтво про розірвання шлюбу;
4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо підтвердження дошлюбного прізвища;
5) рішення суду про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові)

11

Особи, які подають документи, оформлені іноземною мовою

Нотаріально засвідчений переклад українською мовою документів, наданих для реєстрації

____________
1 Додаткові технічні вимоги до завантаження копії документа про повну загальну середню освіту зазначено в пункті 3 цього додатку.

2 Додаткові технічні вимоги до завантаження копій паспортних або інших документів, що посвідчують особу, зазначено в підпунктах 1, 2 пункту 4 цього додатку.

3 Додаткові технічні вимоги до завантаження копії довідки про звернення за захистом в Україні зазначено в підпункті 3 пункту 4 цього додатку.

4 Додаткові технічні вимоги до завантаження копії паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП, зазначено в підпункті 1 пункту 5 цього додатку.

5 Додаткові технічні вимоги до завантаження копії свідоцтва про народження, до якого внесено дані про РНОКПП, зазначено в підпункті 2 пункту 5 цього додатку.

6 Додаткові технічні вимоги до завантаження копії паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП, зазначено в підпункті 3 пункту 5 цього додатку.

3. Для документа про повну загальну середню освіту має бути завантажено зображення сторінки / розвороту / боку, що містить такі дані: назва, серія (за наявності), номер документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) власника документа, інформація про здобуття повної загальної середньої освіти.

4. Вимоги до завантаження копій певних документів, на підставі яких здійснюється реєстрація:

1) паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, у формі книжечки: має бути завантажено зображення сторінки / розвороту, що містить інформацію про тип, серію (за наявності) та номер документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника документа;

2) паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, у формі картки: має бути завантажено зображення обох боків, що містить інформацію про тип, серію (за наявності) та номер документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника документа;

3) довідка про звернення за захистом в Україні: має бути завантажено зображення сторінки(ок), що містить(ять) інформацію про тип документа, номер справи, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника документа.

5. Вимоги до завантаження копій певних документів, що підтверджують РНОКПП або відмову від його прийняття:

1) паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП: має бути завантажено зображення сторінки / боку, на якій / якому зазначено інформацію про РНОКПП / ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків (у такому разі як документ, на підставі якого здійснюється реєстрація, має бути завантажено копію цього паспорта);

2) свідоцтво про народження, до якого внесено дані про РНОКПП: має бути завантажено зображення сторінки / розвороту, на якій / якому зазначено тип, серію (за наявності) та номер документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника документа, інформацію про РНОКПП / ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків;

3) паспорт громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП: має бути завантажено зображення сторінки / боку, на якій / якому розміщено відмітку (у такому разі як документ, на підставі якого здійснюється реєстрація, має бути завантажено копію цього паспорта).

Форма
(перша сторінка)

Додаток 3
до Порядку проведення в 2023 році національного мультипредметного тесту
(пункт 8 розділу IX)

Відомість результатів
національного мультипредметного тесту, який було проведено “___” ____________ 2023 року (сесія N ___; __ зміна)

Дата генерування: “___” ____________ 2023 року; кількість унесених записів: __.

Інформація про зміст граф Відомості результатів національного мультипредметного тесту

Код графи

Зміст графи

1

Номер сертифіката національного мультипредметного тесту

2

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) учасника національного мультипредметного тесту

3

Тип, серія та номер документа, на підставі якого здійснено реєстрацію для участі в національному мультипредметному тесті

4

Результат виконання завдань з української мови

Набрано тестових балів із максимально можливої кількості

Результат за шкалою 100 – 200 балів

5

Результат виконання завдань з математики

Набрано тестових балів із максимально можливої кількості

Результат за шкалою 100 – 200 балів

6

Результат виконання завдань з навчального предмета додаткового блоку

Назва навчального предмета додаткового блоку, з якого учасник виявив бажання пройти тестування

Набрано тестових балів із максимально можливої кількості

Результат за шкалою 100 – 200 балів

Службова інформація: _________________________________________________________________

(інші сторінки)

1

2

3

4

5

6

1

2

1

2

1

2

____________
1 Якщо особа не взяла участі в національному мультипредметному тесті або її результат було анульовано, проставити умовне позначення “***”.

2 Якщо особа не взяла участі в національному мультипредметному тесті, зробити запис “Не з’явився(лася)”; якщо результат особи було анульовано, зробити запис “Анульовано”.

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Інформаційна картка
до сертифіката національного мультипредметного тесту

N ____________________ PIN-код ______

РЕЗУЛЬТАТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ 2023 РОКУ

Назва навчального предмета

Набрано тестових балів із максимально можливої кількості

Результат національного мультипредметного тесту

Місце для службової інформації

________________________
(назва посади керівника
Українського центру
оцінювання якості освіти)

(зображення підпису керівника)

_____________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

(зображення відбитка печатки
Українського центру оцінювання
якості освіти)

Інформаційна картка дійсна в разі пред’явлення Сертифіката національного мультипредметного тесту N _________. Достовірність даних про результати національного мультипредметного тесту можна перевірити у відповідному реєстрі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти або на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

____________